Csíki Hírlap

A Csíki-medence napilapja

Alapítási év : 2006
Megjelenik munkanapokon
Kiadó : Udvarhelyi Híradó KFT.

Főszerkesztő : Kovács Attila

Ügyvezető : Kánya József

Szerkesztőségi tagok :

Aktuális

D. Balázs Ildikó
Daczó Dénes
Rédai Botond

Művelődés

Szőcs Lóránt

Magazin

Székely Judith

Sport

Dobos László

Olvasószerkesztő

Antal Orsolya

Munkatársak

Daczó Katalin
Elekes András
Biró Sándor
Oláh-Gál Elvira

Korrektúra

Gál Malvina

Fotó

Kristó Róbert

Tördelők

Baricz Enikő
Elekes Zsolt
Bota Szilamér

Apróhirdetés

Kovács Mária

Reklám

Benő Rita

Terjesztés

Deák Sándor

A szerkesztőség címe :
530210 - Csíkszereda
Petőfi utca 38. szám
Telefon : 004-0266-372370
Telefax : 004-0266-372360
E-mail : csikihirlap@csikihirlap.ro

Hirdetésfelvétel és terjesztés :
Petőfi utca 38. szám,
hétköznap 8-16 óra között
Telefon : 004-0266-372370
E-mail : hirdetes@csikihirlap.ro

Reklám :
Petőfi utca 38. szám,
hétköznap 8-16 óra között
Telefon : 004-0266-372370
E-mail : marketing@csikihirlap.ro

Előfizetni a Csíki Hírlap lapkézbesítőinél vagy a postahivatalokban lehet.

A megjelent írások nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a beérkezett levelek és másféle írások közléséről döntsön. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Webmaster : Lőrincz Barna